Nukamel

nukamel logoОснован през 1954 г., Nukamel е първият производител на млекозаместители в света, като има клонове в над 40 страни.

Nukamel е компания, специализирана в разработването на хранителни млечни продукти за млади и бозаещи животни. Днес Nukamel разработва успешно множество системи за хранене на високопроизводителни животни, включително телета, прасенца, агнета, пуйки и бройлери.

Това, което отличава Nukamel от всички останали фирми в бранша, е изключителният подбор на суровини и уникалната технология на производство. Това гарантира непостижима от другите фирми усвояемост и постоянство на продуктите.

Служителите на Nukamel са обучени да разбират нуждите на клиентите. Процесите се проверяват и анализират ежедневно. Nukamel използва естествени съставки, получени от преработката на мляко, като фокусът пада върху осигуряването на стабилни продукти с постоянно качество, анализирани за разтворимост, стабилност, цвят, течливост и т.н.

Системата за качество на Nukamel се основава на GMP +, HACCP и ISO9001, осигурявайки безопасни продукти, които отговарят на изискванията на клиентите. Системата е сертифицирана и редовно проверявана от сертифициращи органи, клиенти и вътрешни одитори.
За да достави продукти с постоянно качество, всеки от производствените обекти на Nukamel има собствена лаборатория за анализ на суровините и готовите продукти.

Мисията на компанията включва:

   • Разработване на хранителни решения за животновъдството и фуражна промишленост, основани на изследвания както in vivo, така и in vitro.
   • Дългосрочни взаимоотношения със стратегически партньори и фирми от цял свят, които улесняват развитието и растежа на всички заинтересовани страни.
   • Удовлетвореност на клиента от продуктите и развитие на експертни познания, сигурни и надеждни продукти, устойчивост и екосъобразност.

За повече информация, посетете сайта на компанията www.nukamel.com.